НАШИ КЛИЕНТИ

АСОЦИАЦИЯ БЪЛГАРСКА КНИГА

Асоциация Българска Книга

www.abk.bg

Асоциация "Българска книга" (АБК) е единствената организация на книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти в страната. Тя е сдружение с нестопанска цел в частна полза, основана през 1994 г. В Асоциацията членуват над 100 книгоиздатели, книготърговци и литературни агенти, които произвеждат над 90 % от книжната продукция в България.

Дейността на Асоциацията е насочена към запазване и развиетие на националното книгоиздаване съобразно стандартите на ЕС, насърчаване развитието на българската книга като уникален продукт на националната култура в общоевропейската съкровищница и стимулиране на четенето като основен фактор за духовното развитие на личността. През 2006 г. АБК разработи националната програма "ЧЕТЯЩА БЪЛГАРИЯ" и дългосрочната «СТРАТЕГИЯ ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ НА КНИЖНИЯ ПАЗАР».

Всички права запазени © 2006-2018 УЕБВИЖЪН ООД