НАШИ КЛИЕНТИ

ЕКОТЕХ ИНЖЕНЕРИНГ ООД

Екотех Инженеринг

ecotech-eng.com

Екотех Инженеринг ООД е основана през 2001 година със 100% частен капитал. Фирмата е специализирана в разработване и изпълнение на екологични проекти, свързани с преработката на металургични отпадъци.

Екотех Инженеринг се занимава и с производство на FeNi, FeMn, чугунени отливки, метални контейнери, навъглеродител за производството на чугун, рафиниращи флюси.

Специализираната й дейност обхваща полагането на киселинно-устойчиви изолации на метални и железобетонни конструкции и съоръжения, както и антикорозионни покрития на метални конструкции и железобетонни съоръжения.

Екотех Инженеринг притежава удостоверение за сигурност при достъп до класифицирана информация по ЗЗКИ.

Екотех Инженеринг притежава система за управление на качеството ISO 9001:2000, с регистрационен №11/26.04.2005, проектиране, строителство и монтаж на екологични съоръжения и инсталации за улавяне и неутрализиране на вредни газови емисии.

Всички права запазени © 2006-2018 УЕБВИЖЪН ООД