НАШИ КЛИЕНТИ

ОБЩИНА АНТОН

Община Антон

www.antonbg.com

Общината се състои от едно населено място. Село Антон е разположено в северната част на Златишко-Пирдопската котловина. На север е обградено от Балкана, на юг е в близост до Средна гора, а на изток е ридът Козница.

През територията на общината преминава подбалканската железопътна линия София – Бургас.

Общ брой на населението – 1 806 души.

През територията на селото протичат 7 реки , които извират от Стара планина. От тях три са каптирани за питейни нужди на населението, като количеството вода напълно задоволява потребителските нужди.

Всички права запазени © 2006-2018 УЕБВИЖЪН ООД