ПУБЛИКАЦИИ

книги

ДОМЕЙН ИМЕНАТА

Изборът на подходящ домейн е основен при стартирането на онлайн бизнес. Той представлява дейността на фирмата и формира нейното виртуално лице. Домейнът е, онази част от сайта, която трябва да остава в съзнанието на хората. За това изборът на подходящ такъв е деликатен процес.

Домейн имената са съставени от три части: www.име.com

Първата част е SD (SubDomain), тя определя домейна като "субдомейн" (или "поддомейн") на главния: втора част.

Втората част е SLD (Second Level Domain) - "домейн от второ ниво". Той може да бъде името на вашата фирма или търговската ви марка.

Третата част е TLD (Top Level Domain) или още "домейн от първо ниво", често наричана "разширение". Това са познатите означения .com , .net , .org , .info ... Те указват типа на организацията или страната, към която принадлежи вашия сайт (хост):

  • com - предназначен за търговски организации, идва от commercial
  • net - предназначен за компании, предлагащи мрежи, идва от network
  • biz - предназначен за търговски организации, идва от business
  • org - предназначен за нетърговски организации, идва от organization
  • ws - предназначен за всякакви уеб сайтове, идва от web site
  • edu - предназначен за образователни организации, идва от education
  • info - предназначен за информационни сайтове, идва от information...

Всеки домейн може да включва букви, числа и тире, като не може да започва с тире и не може да надвишава 67 символа. Той трябва да е максимално кратък, за да бъде лесен за запомняне и трябва да бъде обвързан със съдържанието на сайта, който представлява.

Името на домейна може да не е еднакво с това на вашата фирма, той позволява по-голяма гъвкавост при формирането на онлайн идентичност. Повече информация за закупуването на домейни и това дали са свободни за продажба, можете да намерите тук.

Всички права запазени © 2006-2018 УЕБВИЖЪН ООД